Quy trình quyết toán ngân sách nhà nước như thế nào?

16/11/2023 - View : 158

Quy trình quyết toán ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 153 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015,được thực hiện như thế nào? Mời các bạn cùng chuyên gia tài chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Trình tự quy trình quyết toán ngân sách nhà nước

Bước 1: Chốt số liệu quyết toán

Đơn vị sử dụng ngân sách chốt số liệu quyết toán ngân sách nhà nước hết ngày 31 tháng 1 năm sau năm ngân sách.

Bước 2: Thẩm định báo cáo quyết toán

Kho bạc Nhà nước thẩm định báo cáo quyết toán của đơn vị sử dụng ngân sách, tổng hợp báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương. Thời hạn thẩm định là chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.

Trình tự quy trình quyết toán ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Thời hạn thẩm định là chậm nhất là 06 tháng sau khi nhận được báo cáo quyết toán của Kho bạc Nhà nước.

Bước 3: Lập báo cáo quyết toán

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Tài chính lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ và gửi Kiểm toán nhà nước. Thời hạn lập báo cáo quyết toán là chậm nhất là 08 tháng sau khi nhận được báo cáo quyết toán của Kho bạc Nhà nước.

Bước 4: Thẩm tra báo cáo quyết toán

Kiểm toán nhà nước thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Thời hạn thẩm tra là chậm nhất là 06 tháng sau khi nhận được báo cáo quyết toán của Bộ Tài chính.

Bước 5: Phê chuẩn báo cáo quyết toán

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán là chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.

Như vậy, thời hạn thực hiện toàn bộ quy trình quyết toán ngân sách là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.

Quy trình quyết toán ngân sách nhà nước có nên rút ngắn

Việc rút ngắn quy trình quyết toán ngân sách  là một chủ trương đúng đắn, cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước.

Lý do cần rút ngắn quy trình quyết toán ngân sách

  • Hiện nay, quy trình quyết toán ngân sách kéo dài 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Thời gian này là quá dài, chưa kịp thời đưa ra bức tranh tổng thể về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước để có những đánh giá mang tính thời sự và rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo.
  • Việc rút ngắn thời gian quyết toán ngân sách nhà nước sẽ giúp nâng cao tính kịp thời, chính xác của công tác này, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
  • Việc rút ngắn thời gian quyết toán ngân sách nhà nước cũng sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quy trình quyết toán ngân sách nhà nước có nên rút ngắn

Những giải pháp cần thực hiện để rút ngắn quy trình quyết toán ngân sách

  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quyết toán ngân sách nhà nước.
  • Thống nhất quy trình, thủ tục quyết toán ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách.
  • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước.

Một số khó khăn, thách thức trong quá trình rút ngắn:

Xem thêm: Nhận định XSMN ngày 31/8/2023 – Nhận định KQXS miền Nam thứ 5

Xem thêm: Thống Kê XSMT 26/10/2023 dự đoán loto VIP miền Trung

  • Việc rút ngắn thời gian quyết toán ngân sách nhà nước sẽ đặt ra yêu cầu cao về công tác tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan.
  • Để đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian quyết toán ngân sách nhà nước, cần phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác này.
  • Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước.

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về quy trình quyết toán ngân sách nhà nước sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất