Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại phổ biến

15/11/2023 - View : 182

Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại phổ biến nhất là phân loại theo thời hạn vay, mục đích vay và phương thức cấp tín dụng. Cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng chuyên gia tài chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Các hình thức tín dụng của ngân hàng TM được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng phổ biến nhất là phân loại theo thời hạn vay, mục đích vay và phương thức cấp tín dụng.

Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại phổ biến

Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại: Phân loại theo thời hạn vay

Theo thời hạn vay, các hình thức tín dụng của ngân hàng TM được chia thành:

 • Tín dụng ngắn hạn: Có thời hạn vay dưới 1 năm, thường được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp như mua nguyên vật liệu, hàng hóa, trả lương, trả lãi vay,…
 • Tín dụng trung hạn: Có thời hạn vay từ 1 đến 5 năm, thường được sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất kinh doanh,…
 • Tín dụng dài hạn: Có thời hạn vay trên 5 năm, thường được sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm máy móc thiết bị hiện đại,…

Phân loại theo mục đích vay

Theo mục đích vay, các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại được chia thành:

Tín dụng kinh doanh

Là hình thức tín dụng được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tín dụng lưu động: Dùng để đáp ứng các nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp như mua nguyên vật liệu, hàng hóa, trả lương, trả lãi vay,…
 • Tín dụng đầu tư: Dùng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, mở rộng sản xuất kinh doanh,…
 • Tín dụng xuất nhập khẩu: Dùng để tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Tín dụng tiêu dùng

Là hình thức tín dụng được sử dụng cho các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân, bao gồm:

 • Tín dụng mua sắm: Dùng để mua sắm tài sản cố định như nhà ở, xe cộ,…
 • Tín dụng tiêu dùng cá nhân: Dùng để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng cá nhân như du lịch, học tập, chữa bệnh,…

Tín dụng khác

Là các hình thức tín dụng không thuộc các loại trên, bao gồm:

 • Tín dụng nông nghiệp: Dùng để tài trợ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.
 • Tín dụng công nghiệp: Dùng để tài trợ cho hoạt động sản xuất công nghiệp.
 • Tín dụng xây dựng: Dùng để tài trợ cho hoạt động xây dựng.
 • Tín dụng xuất nhập khẩu: Dùng để tài trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại: Phân loại theo phương thức cấp tín dụng

Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại: Phân loại theo phương thức cấp tín dụng

Theo phương thức cấp tín dụng, các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại được chia thành:

 • Cho vay: Là hình thức ngân hàng thương mại cung cấp vốn cho khách hàng dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Bao thanh toán: Là hình thức ngân hàng thương mại cam kết trả tiền thay cho khách hàng khi khách hàng phát sinh nghĩa vụ thanh toán.
 • Bảo lãnh: Là hình thức ngân hàng thương mại cam kết thực hiện nghĩa vụ thay cho khách hàng nếu khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ đó.
 • Cho thuê tài chính: Là hình thức ngân hàng thương mại cung cấp tài sản cho khách hàng dưới hình thức thuê tài chính.
 • Thuê mua tài chính: Là hình thức ngân hàng thương mại cung cấp tài sản cho khách hàng dưới hình thức thuê mua tài chính.

Trong đó, cho vay là hình thức tín dụng phổ biến nhất của ngân hàng thương mại. Cho vay có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy theo nhu cầu và mục đích vay của khách hàng. Một số hình thức cho vay phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Cho vay tín chấp: Là hình thức cho vay dựa trên uy tín cá nhân hoặc uy tín doanh nghiệp của khách hàng.
 • Cho vay thế chấp: Là hình thức cho vay dựa trên tài sản bảo đảm của khách hàng.
 • Cho vay thấu chi: Là hình thức cho phép khách hàng sử dụng vượt quá số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của mình trong một thời hạn nhất định.
 • Cho vay trả góp: Là hình thức cho vay trong đó khách hàng trả nợ theo định kỳ, bao gồm cả gốc và lãi.

Các hình thức tín dụng của ngân hàng TM có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và phát triển kinh tế – xã hội.

Xem thêm: Mơ bị rắn cắn có ý nghĩa gì và đánh con số nào là may mắn

Xem thêm: Vùng trung tuyến là gì trong bóng đá? Ý nghĩa của nó ra sao

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất