Tỷ lệ lạm phát của việt nam qua các năm thay đổi ra sao?

18/11/2023 - View : 169

Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam qua các năm có xu hướng giảm dần, từ mức 6,82% (năm 2012) xuống mức 3,21% (năm 2022). Cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng chuyên gia tài chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Tỷ lệ lạm phát tính như thế nào

Tỷ lệ lạm phát được tính bằng cách so sánh giá cả của một giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong một kỳ so với một kỳ tham chiếu. Giỏ hàng hóa và dịch vụ này được gọi là chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Công thức tính tỷ lệ lạm phát như sau:

Tỷ lệ lạm phát = (CPI hiện tại – CPI tham chiếu) / CPI tham chiếu x 100%

Tỷ lệ lạm phát tính như thế nào

Ví dụ, CPI tháng 1 năm 2023 là 100 và CPI tháng 12 năm 2023 là 102. Tỷ lệ lạm phát trong năm 2023 là:

(102 – 100) / 100 x 100% = 2%
Như vậy, trong năm 2023, giá cả của một giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã tăng 2% so với năm 2022.

Tỷ lệ lạm phát có thể được tính theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Ví dụ, tỷ lệ lạm phát cơ bản chỉ tính đến sự thay đổi giá cả của các mặt hàng và dịch vụ tiêu dùng cốt lõi, không tính đến giá cả của các mặt hàng và dịch vụ biến động mạnh, như thực phẩm và nhiên liệu.

Tỷ lệ lạm phát là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế. Lạm phát ở mức thấp là dấu hiệu của một nền kinh tế ổn định, trong khi lạm phát ở mức cao có thể gây ra nhiều vấn đề kinh tế, xã hội.

Tỷ lệ lạm phát của việt nam qua các năm gần đây

Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam qua các năm có xu hướng giảm dần, từ mức 6,82% (năm 2012) xuống mức 3,21% (năm 2022). Tuy nhiên, trong năm 2022, tỷ lệ lạm phát đã tăng lên mức 3,21%, chủ yếu do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao.

Năm 2012: Tỷ lệ lạm phát đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2012-2022, với mức 6,82%. Nguyên nhân chính của lạm phát cao là do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô.

Năm 2013: Tỷ lệ lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, với mức 6,86%. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô và giá lương thực.

Tỷ lệ lạm phát của việt nam qua các năm gần đây

Năm 2014: Tỷ lệ lạm phát bắt đầu có xu hướng giảm, với mức 5,52%. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

Năm 2015: Tỷ lệ lạm phát giảm mạnh, với mức 0,63%. Đây là mức lạm phát thấp nhất trong giai đoạn 2012-2022. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục giảm, đặc biệt là giá dầu thô.

Năm 2016: Tỷ lệ lạm phát tiếp tục giảm, với mức 2,04%. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào vẫn tiếp tục giảm.

Năm 2017: Tỷ lệ lạm phát bắt đầu tăng trở lại, với mức 4,19%. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào bắt đầu tăng trở lại.

Năm 2018: Tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng, với mức 4,18%. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng.

Năm 2019: Tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ, với mức 2,84%. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào bắt đầu chững lại.

Năm 2020: Tỷ lệ lạm phát tăng trở lại, với mức 3,32%. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Năm 2021: Tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ, với mức 2,29%. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng thiết yếu được kiểm soát chặt chẽ.

Năm 2022: Tỷ lệ lạm phát tăng trở lại, với mức 3,21%. Nguyên nhân chính là do giá cả các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine.

Trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4%. Tuy nhiên, với tình hình lạm phát cao trên thế giới, mục tiêu này có thể sẽ gặp khó khăn.

Xem thêm: Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp việt nam

Xem thêm: Quy trình quyết toán ngân sách nhà nước như thế nào?

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về Tỷ lệ lạm phát của việt nam qua các năm sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất