Quy luật lưu thông tiền tệ là gì? Các yếu tố ảnh hưởng

17/11/2023 - View : 240

Quy luật lưu thông tiền tệ là gì? Nó có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế giúp đảm bảo cho quá trình lưu thông hàng hóa diễn ra ổn định. Cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng chuyên gia tài chính tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Quy luật lưu thông tiền tệ là gì

Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật kinh tế chỉ ra mối quan hệ giữa lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa và tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông.

Nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ được thể hiện qua công thức:

M = V * P

Trong đó:

 • M: Lượng tiền cần thiết cho lưu thông
 • V: Tốc độ lưu thông tiền tệ
 • P: Tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông

Quy luật lưu thông tiền tệ là gì

Công thức này thể hiện mối quan hệ tỉ lệ thuận giữa lượng tiền cần thiết cho lưu thông và tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông. Khi tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông tăng lên thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông cũng tăng lên theo. Ngược lại, khi tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông giảm xuống thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông cũng giảm xuống theo.

Quy luật lưu thông tiền tệ có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế. Nó giúp đảm bảo cho quá trình lưu thông hàng hóa diễn ra bình thường, ổn định và tránh được tình trạng lạm phát.

Vai trò của quy luật lưu thông tiền tệ

Quy luật lưu thông tiền tệ có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, cụ thể như sau:

 • Đảm bảo cho quá trình lưu thông hàng hóa diễn ra bình thường, ổn định: Nếu lượng tiền cần thiết cho lưu thông không đủ thì sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt tiền tệ, dẫn đến giá cả hàng hóa tăng cao, gây lạm phát. Ngược lại, nếu lượng tiền cần thiết cho lưu thông quá nhiều thì sẽ gây ra tình trạng thừa thãi tiền tệ, dẫn đến giá cả hàng hóa giảm xuống, gây suy thoái kinh tế.
 • Giúp các nhà kinh tế nắm bắt được tình hình kinh tế: Dựa vào quy luật lưu thông tiền tệ, các nhà kinh tế có thể phân tích tình hình kinh tế, từ đó đưa ra các chính sách kinh tế phù hợp.
 • Giúp các doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả: Dựa vào quy luật lưu thông tiền tệ, các doanh nghiệp có thể nắm bắt được nhu cầu thị trường, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả, tránh được tình trạng tồn kho hàng hóa, thua lỗ.

Nhân tố ảnh hưởng đến quy luật lưu thông tiền tệ là gì

Tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông

 • Tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông là tổng giá trị của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ được đưa ra lưu thông trong một thời gian nhất định.
 • Tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông càng cao thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông càng nhiều.

Ví dụ: Nếu tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông là 100 triệu đồng thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông là 100 triệu đồng. Nếu tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông là 200 triệu đồng thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông là 200 triệu đồng.

Tốc độ lưu thông tiền tệ

 • Tốc độ lưu thông tiền tệ là số vòng lưu thông của một đơn vị tiền tệ trong một thời gian nhất định.
 • Tốc độ lưu thông tiền tệ càng cao thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông càng ít.

Ví dụ: Nếu tốc độ lưu thông tiền tệ là 1 vòng/ngày thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông là 100 triệu đồng. Nếu tốc độ lưu thông tiền tệ là 2 vòng/ngày thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông là 50 triệu đồng.

Nhân tố ảnh hưởng đến quy luật lưu thông tiền tệ là gì

Phương thức thanh toán

 • Phương thức thanh toán là hình thức thanh toán mà các bên sử dụng trong quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ.
 • Phương thức thanh toán tiền mặt sẽ cần nhiều tiền hơn so với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ví dụ: Nếu phương thức thanh toán là tiền mặt thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông là 100 triệu đồng. Nếu phương thức thanh toán là thanh toán không dùng tiền mặt thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông là 50 triệu đồng.

Mức độ phát triển của nền kinh tế

Mức độ phát triển của nền kinh tế được thể hiện qua các chỉ tiêu như sản lượng GDP, thu nhập bình quân đầu người, mức độ đô thị hóa,… Nền kinh tế càng phát triển thì lượng tiền cần thiết cho lưu thông càng nhiều.

Ví dụ: Trong một nền kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ tăng lên, từ đó dẫn đến lượng tiền cần thiết cho lưu thông cũng tăng lên.

Ngoài ra, các nhân tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến quy luật lưu thông tiền tệ như:

 • Tình hình chính trị, xã hội: Tình hình chính trị, xã hội ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, từ đó tăng lượng tiền cần thiết cho lưu thông.
 • Các chính sách kinh tế của Nhà nước: Các chính sách kinh tế của Nhà nước như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa,… cũng có thể ảnh hưởng đến quy luật lưu thông tiền tệ.
 • Các yếu tố khác như điều kiện tự nhiên, giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới,…

Biện pháp điều tiết quy luật lưu thông tiền tệ là gì

Để đảm bảo cho quy luật lưu thông tiền tệ được thực hiện một cách bình thường, ổn định và tránh được tình trạng lạm phát, Nhà nước cần thực hiện các biện pháp sau:

Xem thêm: Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Tác hại và mức phạt

Xem thêm: Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán như thế nào?

 • Quản lý chặt chẽ việc phát hành tiền: Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ việc phát hành tiền, đảm bảo cho lượng tiền phát hành phù hợp với nhu cầu lưu thông hàng hóa trong nền kinh tế.
 • Tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp giảm bớt lượng tiền cần thiết cho lưu thông.
 • Đẩy mạnh phát triển kinh tế: Phát triển kinh tế sẽ giúp tăng nhu cầu tiêu dùng, từ đó tăng lượng tiền cần thiết cho lưu thông.

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về quy luật lưu thông tiền tệ là gì sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất