Cung hoàng đạo khắc nhau trong 12 cung hoàng đao

13/11/2023 - View : 229

Cung hoàng đạo khắc nhau là những cung có tính cách, sở thích, quan điểm trái ngược nhau, khiến cho họ khó hòa hợp và tương tác với nhau. Mời các bạn cùng chuyên mục 12 cung hoàng đạo tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Nguyên nhân sư khắc nhau của các cung hoàng đao

Sự khắc nhau giữa các cung hoàng đạo xuất phát từ sự khác biệt về tính cách, sở thích, quan điểm của họ.

Tính cách

Các cung hoàng đạo có 4 nhóm tính cách chính:

 • Nhóm lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã): Tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thích dẫn đầu, thích phiêu lưu, mạo hiểm.
 • Nhóm đất (Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết): Tính cách thực tế, ổn định, thích an toàn, có trách nhiệm.
 • Nhóm khí (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình): Tính cách thông minh, sáng tạo, thích giao tiếp, thích khám phá.
 • Nhóm nước (Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư): Tính cách nhạy cảm, giàu cảm xúc, thích mơ mộng, thích giúp đỡ người khác.

Nguyên nhân sư khắc nhau của các cung hoàng đao

Sở thích

Các cung hoàng đạo cũng có những sở thích khác nhau. Ví dụ, Bạch Dương thích thể thao, mạo hiểm, trong khi Cự Giải thích ở nhà, chăm sóc người thân.

Quan điểm

Các cung hoàng đạo cũng có những quan điểm khác nhau về cuộc sống, tình yêu, công việc,… Ví dụ, Bạch Dương thích sự tự do, trong khi Kim Ngưu thích sự ổn định.

Các cặp cung hoàng đạo khắc nhau

Dựa trên sự khác biệt về tính cách, sở thích, quan điểm, các cung hoàng đạo được chia thành các cặp khắc nhau như sau:

Cặp lửa – nước

Các cung lửa và nước có tính cách, sở thích, quan điểm trái ngược nhau. Các cung lửa thường mạnh mẽ, quyết đoán, thích dẫn đầu, trong khi các cung nước thường nhạy cảm, giàu cảm xúc, thích mơ mộng. Sự khác biệt này khiến cho các cặp cung lửa – nước thường gặp khó khăn trong việc hòa hợp và tương tác với nhau.

Bạch Dương – Cự Giải

 • Bạch Dương là cung hoàng đạo đầu tiên, đại diện cho sự khởi đầu, sự mạnh mẽ, quyết đoán. Cự Giải là cung hoàng đạo thứ tư, đại diện cho sự nhạy cảm, giàu cảm xúc, thích chăm sóc người khác.
 • Bạch Dương là một người năng động, thích phiêu lưu, mạo hiểm. Họ thích làm chủ và không thích bị người khác kiểm soát. Cự Giải là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Họ thích sự an toàn và ổn định.

Sự khác biệt về tính cách khiến cho Bạch Dương và Cự Giải khó hòa hợp với nhau. Bạch Dương có thể khiến Cự Giải cảm thấy bị áp lực, trong khi Cự Giải có thể khiến Bạch Dương cảm thấy bị gò bó.

Sư Tử – Thiên Yết

 • Sư Tử là cung hoàng đạo thứ năm, đại diện cho sự tự tin, quyền lực, thích thể hiện bản thân. Thiên Yết là cung hoàng đạo thứ tám, đại diện cho sự bí ẩn, sâu sắc, thích che giấu cảm xúc.
 • Sư Tử là một người mạnh mẽ, quyết đoán, thích dẫn đầu. Họ thích được chú ý và ngưỡng mộ. Thiên Yết là một người bí ẩn, sâu sắc, thích khám phá. Họ thích sự riêng tư và bí mật.

căp Cung hoàng đạo khắc nhau Sư Tử - Thiên Yết

Sự khác biệt về tính cách khiến cho Sư Tử và Thiên Yết khó hòa hợp với nhau. Sư Tử có thể khiến Thiên Yết cảm thấy bị áp lực, trong khi Thiên Yết có thể khiến Sư Tử cảm thấy bị cô lập.

Nhân Mã – Song Ngư

 • Nhân Mã là cung hoàng đạo thứ chín, đại diện cho sự tự do, lạc quan, thích khám phá. Song Ngư là cung hoàng đạo thứ mười hai, đại diện cho sự mơ mộng, nhạy cảm, thích giúp đỡ người khác.
 • Nhân Mã là một người lạc quan, yêu đời, thích phiêu lưu, mạo hiểm. Họ thích sự tự do và không thích bị ràng buộc. Song Ngư là một người mơ mộng, giàu cảm xúc, thích giúp đỡ người khác.

Sự khác biệt về tính cách khiến cho Nhân Mã và Song Ngư khó hòa hợp với nhau. Nhân Mã có thể khiến Song Ngư cảm thấy bị áp lực, trong khi Song Ngư có thể khiến Nhân Mã cảm thấy bị nhàm chán.

Cặp đất – khí

Các cung đất và khí có tính cách, sở thích, quan điểm trái ngược nhau. Các cung đất thường thực tế, ổn định, thích an toàn, trong khi các cung khí thường thông minh, sáng tạo, thích giao tiếp, thích khám phá. Sự khác biệt này khiến cho các cặp cung đất – khí thường gặp khó khăn trong việc hòa hợp và tương tác với nhau.

Kim Ngưu – Song Tử

 • Kim Ngưu là cung hoàng đạo thứ hai, đại diện cho sự ổn định, thực tế, thích hưởng thụ. Song Tử là cung hoàng đạo thứ ba, đại diện cho sự thông minh, sáng tạo, thích giao tiếp.
 • Kim Ngưu là một người thực tế, ổn định, thích an toàn. Họ thích làm những việc quen thuộc và không thích thay đổi. Song Tử là một người thông minh, sáng tạo, thích giao tiếp. Họ thích khám phá những điều mới mẻ và không thích sự nhàm chán.

Sự khác biệt về tính cách khiến cho Kim Ngưu và Song Tử khó hòa hợp với nhau. Kim Ngưu có thể khiến Song Tử cảm thấy bị nhàm chán, trong khi Song Tử có thể khiến Kim Ngưu cảm thấy bị áp lực.

Xử Nữ – Thiên Bình

Xử Nữ là cung hoàng đạo thứ sáu, đại diện cho sự thực tế, tỉ mỉ, thích giúp đỡ người khác. Thiên Bình là cung hoàng đạo thứ bảy, đại diện cho sự cân bằng, hài hòa, thích giao tiếp.

Xử Nữ là một người thực tế, tỉ mỉ, thích giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc chăm chỉ và đạt được thành công. Thiên Bình là một người cân bằng, hài hòa, thích giao tiếp. Họ thích sự thoải mái và không thích cạnh tranh.

Cặp nước – khí

Các cung nước và khí có tính cách, sở thích, quan điểm trái ngược nhau. Các cung nước thường nhạy cảm, giàu cảm xúc, thích mơ mộng, trong khi các cung khí thường thông minh, sáng tạo, thích giao tiếp, thích khám phá. Sự khác biệt này khiến cho các cặp cung nước – khí thường gặp khó khăn trong việc hòa hợp và tương tác với nhau.

Cự Giải – Song Tử

 • Cự Giải là cung hoàng đạo thứ tư, đại diện cho sự nhạy cảm, giàu cảm xúc, thích chăm sóc người khác. Song Tử là cung hoàng đạo thứ ba, đại diện cho sự thông minh, sáng tạo, thích giao tiếp.
 • Cự Giải là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Họ thích sự an toàn và ổn định. Song Tử là một người thông minh, sáng tạo, thích giao tiếp. Họ thích khám phá những điều mới mẻ và không thích sự nhàm chán.

Căp đôi cung hoàng đạo khắc nhau Cự Giải - Song Tử

Sự khác biệt về tính cách khiến cho Cự Giải và Song Tử khó hòa hợp với nhau. Cự Giải có thể khiến Song Tử cảm thấy bị áp lực, trong khi Song Tử có thể khiến Cự Giải cảm thấy bị gò bó.

Thiên Yết – Thiên Bình

 • Thiên Yết là cung hoàng đạo thứ tám, đại diện cho sự bí ẩn, sâu sắc, thích che giấu cảm xúc. Thiên Bình là cung hoàng đạo thứ bảy, đại diện cho sự cân bằng, hài hòa, thích giao tiếp.
 • Thiên Yết là một người bí ẩn, sâu sắc, thích khám phá. Họ thích sự riêng tư và bí mật. Thiên Bình là một người cân bằng, hài hòa, thích giao tiếp. Họ thích sự thoải mái và không thích cạnh tranh.

Sự khác biệt về tính cách khiến cho Thiên Yết và Thiên Bình khó hòa hợp với nhau. Thiên Yết có thể khiến Thiên Bình cảm thấy bị áp lực, trong khi Thiên Bình có thể khiến Thiên Yết cảm thấy bị cô lập.

Song Ngư – Bảo Bình

 • Song Ngư là cung hoàng đạo thứ mười hai, đại diện cho sự mơ mộng, nhạy cảm, thích giúp đỡ người khác. Bảo Bình là cung hoàng đạo thứ mười một, đại diện cho sự sáng tạo, độc đáo, thích khám phá.
 • Song Ngư là một người mơ mộng, giàu cảm xúc, thích giúp đỡ người khác. Họ thích sự tự do và không thích bị ràng buộc. Bảo Bình là một người sáng tạo, độc đáo, thích khám phá. Họ thích sự tự do và không thích bị ràng buộc.

Sự khác biệt về tính cách khiến cho Song Ngư và Bảo Bình khó hòa hợp với nhau. Song Ngư có thể khiến Bảo Bình cảm thấy bị áp lực, trong khi Bảo Bình có thể khiến Song Ngư cảm thấy bị cô lập.

Mối quan hệ giữa các cung hoàng đạo khắc nhau

Các cặp cung khắc nhau thường gặp khó khăn trong việc hòa hợp và tương tác với nhau. Thậm chí, khi họ gần nhau rất dễ xuất hiện các mâu thuẫn hoặc xung đột.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp, các cặp cung khắc nhau có thể hòa hợp với nhau nếu họ có sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Họ cần học cách chấp nhận những khác biệt của nhau và tìm ra điểm chung để gắn kết.

Xem thêm: Bạch dương hợp với cung nào nhất trong 12 cung hoàng đạo

Xem thêm: 12 cung hoàng đạo nam ghét kiểu con gái nào nhất

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về cung hoàng đạo khắc nhau sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhất