Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi - KQXSQNI

Xổ số Quảng Ngãi 20/02/2021

G8 52
G7 134
G6 8715 9890 2599
G5 1077
G4 74848 90284 03085
70250 82465 48835 39220
G3 97761 82481
G2 04960
G1 19701
ĐB 468451
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 5;
2
3 4;5;
4 8;
5 1;
6 1;5;
7 7;
8 1;4;5;
9 9;

Xổ số Quảng Ngãi 13/02/2021

G8 02
G7 684
G6 4411 5694 5527
G5 7236
G4 50651 77756 86509
25225 17484 24937 15096
G3 35733 09527
G2 77797
G1 43859
ĐB 227673
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 1;
2 5;7;7;
3 3;6;7;
4
5 1;6;9;
6
7 3;
8 4;4;
9 4;6;7;

Xổ số Quảng Ngãi 06/02/2021

G8 18
G7 277
G6 8874 1490 8045
G5 7119
G4 50413 15043 38395
69850 60238 82048 67313
G3 19908 81757
G2 58027
G1 18113
ĐB 840260
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 3;3;3;9;
2 7;
3 8;
4 3;5;8;
5 7;
6
7 4;7;
8
9 5;

Xổ số Quảng Ngãi 30/01/2021

G8 91
G7 351
G6 9495 6859 8532
G5 8867
G4 39069 40816 50978
21924 16669 98263 32076
G3 91258 82435
G2 91668
G1 18282
ĐB 760086
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;
2 4;
3 2;5;
4
5 1;8;9;
6 3;7;8;9;9;
7 6;8;
8 2;6;
9 5;