Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh - KQXSHCM

Xổ số Hồ Chí Minh 16/11/2019

G8 92
G7 765
G6 3983 4176 5653
G5 2421
G4 79455 61089 17121
29877 13956 54720 90053
G3 56656 62903
G2 51822
G1 84815
ĐB 975043
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1 5
2 0 1 1 2
3
4 3
5 3 3 5 6 6
6 5
7 6 7
8 3 9
9

Xổ số Hồ Chí Minh 11/11/2019

G8 72
G7 371
G6 8258 2917 6080
G5 6556
G4 75191 51051 17842
51858 83130 90296 14883
G3 00037 65589
G2 68698
G1 96765
ĐB 445200
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 0
1 7
2
3 0 7
4 2
5 1 6 8 8
6 5
7 1
8 0 3 9
9 1 6 8

Xổ số Hồ Chí Minh 09/11/2019

G8 00
G7 827
G6 8187 8337 3662
G5 6027
G4 30314 56275 54113
80009 35008 65897 37223
G3 73036 40993
G2 43879
G1 97364
ĐB 282578
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8 9
1 3 4
2 3 7 7
3 6 7
4
5
6 2 4
7 5 8 9
8 7
9 3 7

Xổ số Hồ Chí Minh 04/11/2019

G8 56
G7 522
G6 6919 4952 8302
G5 9445
G4 32962 31637 49195
89512 85997 72470 79477
G3 86698 94793
G2 85929
G1 25435
ĐB 912389
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2
1 2 9
2 2 9
3 5 7
4 5
5 2
6 2
7 0 7
8 9
9 3 5 7 8