Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh - KQXSHCM

Xổ số Hồ Chí Minh 15/04/2019

G8 71
G7 492
G6 4515 8804 1434
G5 8078
G4 68697 67158 43103
24597 11303 94886 07678
G3 33698 28306
G2 39366
G1 41945
ĐB 891000
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 0 3 3 4 6
1 5
2
3 4
4 5
5 8
6 6
7 8 8
8 6
9 2 7 7 8

Xổ số Hồ Chí Minh 13/04/2019

G8 32
G7 528
G6 8711 7363 3757
G5 2513
G4 79374 38025 17120
98136 18006 81579 74326
G3 59271 78501
G2 09655
G1 87025
ĐB 640400
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 0 1 6
1 1 3
2 0 5 5 6 8
3 6
4
5 5 7
6 3
7 1 4 9
8
9

Xổ số Hồ Chí Minh 08/04/2019

G8 68
G7 313
G6 2150 0436 9922
G5 6403
G4 39440 63411 39313
67901 11229 36899 54189
G3 72737 13959
G2 42614
G1 65293
ĐB 439805
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1 3 5
1 1 3 3 4
2 2 9
3 6 7
4 0
5 0 9
6
7
8 9
9 3 9

Xổ số Hồ Chí Minh 06/04/2019

G8 14
G7 923
G6 4143 2513 6991
G5 3333
G4 54286 82218 42929
57249 59998 59918 94782
G3 83139 76037
G2 58330
G1 35715
ĐB 335422
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3 5 8 8
2 2 3 9
3 0 3 7 9
4 3 9
5
6
7
8 2 6
9 1 8