Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh - KQXSHCM

Xổ số Hồ Chí Minh 19/08/2019

G8 49
G7 252
G6 7468 5528 0885
G5 5215
G4 75216 51164 92774
05176 34327 96519 64346
G3 31275 55368
G2 51992
G1 60219
ĐB 679585
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5 6 9 9
2 7 8
3
4 6
5 2
6 4 8 8
7 4 5 6
8 5 5
9 2

Xổ số Hồ Chí Minh 17/08/2019

G8 97
G7 584
G6 7210 4374 5659
G5 7226
G4 23898 29731 64761
62422 80010 96277 66811
G3 24994 76807
G2 85976
G1 56587
ĐB 278799
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 7
1 0 0 1
2 2 6
3 1
4
5 9
6 1
7 4 6 7
8 4 7
9 4 8 9

Xổ số Hồ Chí Minh 12/08/2019

G8 44
G7 629
G6 2618 3928 8675
G5 6471
G4 62925 03454 31048
30508 21602 28739 31854
G3 13005 81588
G2 83592
G1 07279
ĐB 759790
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2 5 8
1 8
2 5 8 9
3 9
4 8
5 4 4
6
7 1 5 9
8 8
9 0 2

Xổ số Hồ Chí Minh 10/08/2019

G8 15
G7 234
G6 3738 8880 5167
G5 9687
G4 32680 76485 53757
88871 85803 23138 52842
G3 21265 53897
G2 30040
G1 92576
ĐB 404033
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1
2
3 3 4 8 8
4 0 2
5 7
6 5 7
7 1 6
8 0 0 5 7
9 7