Kết quả xổ số Bình Thuận

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận - KQXSBTH

Xổ số Bình Thuận 23/01/2020

G8 65
G7 225
G6 2771 1741 7355
G5 8750
G4 30705 08574 41642
60586 29530 94414 38501
G3 63983 68166
G2 09304
G1 16722
ĐB 969492
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 4 5
1 4
2 2 5
3 0
4 1 2
5 0 5
6 6
7 1 4
8 3 6
9 2

Xổ số Bình Thuận 16/01/2020

G8 51
G7 827
G6 6402 1596 2813
G5 3189
G4 20402 76800 96191
63547 67876 53787 16958
G3 77826 13461
G2 80812
G1 66016
ĐB 201398
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2 2
1 2 3 6
2 6 7
3
4 7
5 8
6 1
7 6
8 7 9
9 1 6 8

Xổ số Bình Thuận 09/01/2020

G8 89
G7 797
G6 8287 1692 5855
G5 7602
G4 85401 79701 90087
70072 14976 51238 13079
G3 96930 18371
G2 73488
G1 60435
ĐB 896922
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1 1 2
1
2 2
3 0 5 8
4
5 5
6
7 1 2 6 9
8 7 7 8
9 2 7

Xổ số Bình Thuận 02/01/2020

G8 69
G7 698
G6 7896 5905 3780
G5 4163
G4 91699 64153 68253
29905 54696 12725 13068
G3 74021 34040
G2 08161
G1 10437
ĐB 252800
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 5 5
1
2 1 5
3 7
4 0
5 3 3
6 1 3 8
7
8 0
9 6 6 8 9