Kết quả xổ số Miền Bắc

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - KQXSTD

Xổ số Miền Bắc 30/11/2021

G8 tructiep
G7 60
G6 975 730 557
G5 4403
G4 6327 3658 0772
2981 tructiep tructiep tructiep
G3 41376 90496
G2 84283
G1 38779
ĐB 71738
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 3;3;
1
2 7;
3 8; 8;
4 1;3;
5 7;8;
6 5;6;8;
7 2;5;6;6;9;
8 1;3;5;
9 2;6;6;8;

Xổ số Miền Bắc 29/11/2021

G8 tructiep
G7 64
G6 663 910 260
G5 1688
G4 1380 0500 3420
5187 tructiep tructiep tructiep
G3 88531 06240
G2 42697
G1 28734
ĐB 28087
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 3;
2 1;4;6;7;
3 1;4;5;
4 3;
5
6 3;3;4;6;
7 3;5;
8 7; 7;8;
9 7;

Xổ số Miền Bắc 28/11/2021

G8 tructiep
G7 00
G6 294 403 163
G5 3816
G4 6592 6857 7846
0995 tructiep tructiep tructiep
G3 69290 71067
G2 79190
G1 58593
ĐB 55988
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;3;6;
1 6;
2 1;
3
4 1;3;5;6;
5 7;
6 3;7;9;
7 8;
8 2;8; 8;
9 2;3;4;5;5;

Xổ số Miền Bắc 27/11/2021

G8 tructiep
G7 36
G6 105 680 444
G5 0540
G4 1984 1591 9714
1985 tructiep tructiep tructiep
G3 62617 24216
G2 82571
G1 84009
ĐB 27824
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 5;9;
1 4;6;7;8;
2 4; 5;7;
3 6;
4 4;4;4;
5
6 1;6;
7 1;3;5;
8 4;5;8;9;
9 1;5;8;