Kết quả xổ số Miền Bắc

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - KQXSTD

Xổ số Miền Bắc 07/12/2022

G8 tructiep
G7 17
G6 056 906 867
G5 0625
G4 4373 1431 3191
0987 tructiep tructiep tructiep
G3 89918 12526
G2 85693
G1 67578
ĐB 85979
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 7;8;
2 5;6;
3 1;1;
4
5 4;6;8;
6 5;5;7;7;
7 3;3;8;9; 9;
8 1;4;7;
9 1;3;6;

Xổ số Miền Bắc 06/12/2022

G8 tructiep
G7 56
G6 447 068 934
G5 4564
G4 4473 7652 2207
6470 tructiep tructiep tructiep
G3 36043 76178
G2 38307
G1 10590
ĐB 84807
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7; 7;7;
1 8;
2 7;
3 3;4;
4 3;7;
5 2;6;8;
6 4;8;
7 3;8;
8 3;3;6;
9 3;3;4;

Xổ số Miền Bắc 05/12/2022

G8 tructiep
G7 41
G6 360 056 159
G5 9092
G4 9528 9318 0371
6934 tructiep tructiep tructiep
G3 83464 48820
G2 86182
G1 99442
ĐB 13454
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;8;
2 8;
3 4;6;8;
4 1;2;2;
5 4; 4;6;9;
6 3;4;
7 1;
8 2;3;5;
9 1;2;

Xổ số Miền Bắc 04/12/2022

G8 tructiep
G7 21
G6 517 782 277
G5 5841
G4 7781 9228 6483
6636 tructiep tructiep tructiep
G3 50296 49926
G2 18783
G1 94007
ĐB 05028
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;
1 7;
2 1;6;8; 8;
3 6;9;
4 1;
5 1;7;
6 1;4;7;
7 7;
8 1;2;3;3;5;6;8;
9 6;